Tentang ANIS

Pengenalan

Bantuan khas ini dibuka kepada pemohon yang mempunyai tanggungan anak OKU untuk kegunaan mereka sewaktu kecemasan atau bagi tujuan mengurangkan kos sara hidup, pemulihan dan pendiidkan yang ditanggung oleh ibu bapa / penjaga.

Had permohonan bagi setiap permohon adalah berjumlah RM5,000.00Objektif
  1. Membantu meringankan tanggungan kos sara hidup, pemulihan dan pendidikan anak-anak OKU yang ditanggung oleh ibu bapa/penjaga yang memohon
  2. Membantu meringankan beban ibu bapa/penjaga anakanak OKU bagi menanggung kos saringan / kesihatan anak-anak OKU yang biasanya mengambil tempoh masa panjang di hospital kerajaan
  3. Membantu mengurangkan beban ibu bapa/ penjaga anakanak OKU yang ingin membeli peralatan khas bagi tujuan pemulihan anak-anak OKU

PAUTAN PANTAS