Bantuan Khas Anis

Makluman

Permohonan Bantuan Khas ANIS Telah Ditutup
Tarikh Akhir Penghantaran Dokumen Sehingga 23 April 2021

Bantuan khas ini dibuka kepada pemohon yang mempunyai tanggungan anak OKU untuk kegunaan mereka sewaktu kecemasan atau bagi tujuan mengurangkan kos sara hidup, pemulihan dan pendidikan yang ditanggung oleh ibu bapa / penjaga.

YAWAS mempelawa pemohon yang berkelayakan untuk memohon bantuan ANIS bagi mendapatkan manfaat bersifat one-off dengan jumlah maksima sehingga RM 5,000.00 setahun bagi satu isi keluarga.

 Ibu/bapa/penjaga lahir di Negeri Selangor ATAU bukan kelahiran Selangor dan sedang menetap di Selangor minimum 10 tahun (perlu mendapatkan cop pengesahan mastautin daripada pengesah yang dibenarkan)
 Ibu /bapa/ penjaga salah seorang Pengundi Selangor
 Dihadkan kepada anak OKU berumur 18 tahun ke bawah
 Mempunyai Kad OKU atau Surat Pengesahan Doktor (Jika tiada Kad OKU)
 Sekiranya penjaga merupakan ibubapa angkat maka pengangkatan hendaklah sah dan berdaftar di bawah Akta Pendaftaran Pengangkatan (JPN) dan Akta Pengangkatan 1973

 Pemohon boleh memohon secara atas talian
 Borang permohonan hendaklah dicetak dan dihantar bersama dengan dokumen yang lengkap dalam tempoh 14 hari bekerja dari tarikh permohonan.
 Permohonan beserta dokumen yang tidak lengkap akan menyebabkan permohonan tidak akan diproses
 Permohonan boleh dihantar kepada :
   i. Emel daftaranis@gmail.com ATAU
   ii. Pusat Khidmat Masyarakat DUN berhampiranATAU
   iii. Pejabat Yayasan Warisan Anak Selangor

 Salinan kad pengenalan pemohon.
 Salinan kad pengenalan pasangan.
 Salinan Sijil Daftar / Kad Nikah Ibu Bapa Anak OKU
 Salinan Surat Perakuan Anak Angkat (jika berkenaan).
 Salinan kad pengenalan anak istimewa
 Salinan Kad OKU dari JKM atau surat pengesahan doktor berkaitan dengan masalah anak. (Jika tiada kad OKU)
 Cop pengesahan mastautin yang disahkan bagi ibu/bapa/penjaga yang bukan kelahiran selangor (Rujuk pada Senarai Jawatan Pegawai Pengesah yang dibenarkan sahaja)
 Salinan preskripsi doktor dengan spesifikasi khusus (Tertakluk bagi makanan, keperluan khusus, pembelian peralatan/mesin dan ubat-ubatan yang disarankan oleh doktor)
 Salinan surat tawaran pusat pembelajaran, sebutharga yuran pembelajaran, dan penyata bank pusat pembelajaran. (Tertakluk bagi kategori pendidikan khas/sesi terapi untuk anak OKU)
 Salinan Semakan daftar Pemilih SPR https://pengundi.spr.gov.my

Senarai Jawatan Pegawai Pengesah yang dibenarkan adalah seperti berikut:
 Ahli Parlimen / Senator.
 ADUN / Pengerusi JK Penyelaras DUN.
 Penghulu / Ketua Kampung
 Ahli Majlis Pihak Berkuasa Tempatan.
 Pengerusi Taman Perumahan / Ketua Blok
 Masjid / Pengerusi Surau / Ketua Tokong / Ketua Kuil / Ketua Gereja / Ketua Komuniti

Permohonan Telah Ditutup Semakan Status Permohonan Kemaskini Permohonan

Pencapaian Bantuan Khas ANIS

Jumlah Permohonan

Jumlah Permohonan

6755

Jumlah Penerima

903

Peruntukan Digunakan

RM
953350.77